POWRÓT

Oddech to życie

„Oddychanie to nasza siła życiowa. Bez niego nie da się przetrwać. Im więcej uwagi poświęcimy oddechowi, tym zdrowsi i szczęśliwsi będziemy – fizycznie i mentalnie”

Jestem człowiekiem, mam duszę. Dusza jest umieszczona w formie moich ciał. Formę określają pewne zasady i prawa.
Zasad i praw naszej obecnej rzeczywistości jest niewiele. Człowiek, który je zgłębia, odkrywa, rozumie. Pojmuje, że może z powodzeniem zarządzać swoim życiem. Być swoim samo-przywódzcą. Człowiek, który
ignoruje zasady i prawa z pewnością będzie miał kłopoty.